Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Egészségügyi szervezetek

2009.12.21

Egészségügyi szervezet

Szervezet: Mindazon emberi és tárgyi dolgok összessége akik, vagy amik a közösségért végeznek munkát (egy cél érdekében)

Egészség: A teljes szellemi és fizikai jólét állapota, nem csak a betegség hiánya

Egészségügy: Mindazon feladatok és tevékenységek összessége, mely az egészség cél elérését szolgálják

Egészségügyi szervezet: Mindazon szervezetek összessége, amely az emberek testi és szellemi jólétét szolgálják

 • nem azonos a kórházzal!!

 • Ilyenek pl. a Wellness központok is

 

Szervezetek alkotóelemei:

Személyi és dologi összetevők

Személyi: A szervezet céljainak eléréséért dolgoznak

Dologi: Azon eszközök összessége, mely a szervezete céljainak érdekében a személyek munkáját segítik

 

Egészségügyi szervezet munkájának a tárgya:

Az ember (mind az egészséges, mind a beteg ember)

 

Egészségügyi szervezet Magyarországon:

A szervezeteknek több típusa van:

 

1, Hierarchikus szervezet:

piramis alakú

felülről lefelé szélesedik

Mindenkinek van főnöke

Leggyakoribb

Eü-ben is ez az általános

 

2, Projekt szervezet:

Egy szervezeten belül időlegesen létrejövő 1 másik szervezet, (ami ha elérte célját fel is oszlik) egy adott cél érdekében

Pl.: Uniós pályázat megnyerése esetén létrehoznak egy szervezetet, és ha a pályázat megvalósul, ez a szervezet véget ér

 

Feladat szempontjából:

alapellátás: háziorvosi rendszer

házi gyermekorvosi rendszer

Házi fogorvos

Védőnői szolgálat

Szakellátás: Önálló járóbeteg szakellátó intézetek (SZTK)> Pl.: Tiszaújváros, Mezőkövesd

Kórházi járó és fekvőbeteg ellátás

Szakkórházak (pl.: Szent Ferenc, Korányi TBC intézet, Országos Kardiológiai Intézet)

 

Tulajdon szempontjából

Önkormányzati tulajdonban lévő

Alapítványi tulajdonban lévő

Egyházi tulajdonban lévő

Magán tulajdonban lévő

Állami tulajdonban lévő

 

Területi felosztás (területileg milyen)

Körzeti (háziorvos, védőnő) > Területileg kell ellátni mindenkit

Városi / Területi (Semmelweis)

Megyei

Regionális (pl.: B.A.Z. megyei > B.A.Z., Heves, Nógrád)

Összesen 8 regionális kórház van (Kecskemét, Nyíregyháza, Győr, Miskolc, Debrecen, Budapest, Pécs)

Országos

 

Függelmi rendszerek:

1, Tulajdonos

Kötelessége: gyógyítás feltételeinek a biztosítása

Főnöke az Eü.-i minisztérium

 

2, ÁNTSZ (KÖJÁL)

Közegészségügyi és járványügyi szempontból

 • Fertőzés esetén lép fel

Hatósági funkció

 • Ellenőrzi, hogy kiadhatja-e a működési engedélyt (megfelelő eszközök, személyek meg vannak-e)

 • Foyamatosan ellenőrzi a működési feltételeket

 • minimum rendelet

regionális szervezete az RNTSZ , amit az Országos Tisztiorvosi Hivatal ellenőriz (OTH)

Vannak kistérségi tisztiorvosi szolgálatok, amik a RNTSZ alá tartoznak

 

3, OEP:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Régen TB – társadalombiztosító)

Támogatásokat, anyagiakat finanszírozza

Vannak Regionális szervei (REP) > Területi szervei

 

Egészségügyi Minisztérium (alá tartozik pl.: Az Országos Gyógyító és Megelőző Szolg.)

 

Miniszterelnök (jelenleg: Székely Tamás)

 

Miniszterelnök (Bajnai Gordon)

 

Országgyűlés (Parlament)

 

Egészségügyi Parlament (annak a bizottsága)

 

WHO (Egészségügyi világszervezet)

 

Szervezet működését meghatározza:

1, szabályzatok

A, Szervezeten kívüli

Minden szervezet munkáját befolyásolják

Legnagyobb: Alkotmány

Törvény

Rendelet

Határozat

Ajánlások

Alkotmány, törvény: parlament alakítja, hagyja jóvá

mindenki számára kötelező

Rendelet: Nem csak parlament hozhatja (kormány, miniszterek, önkormányzat)

Kötelező arra, akire vonatkozik

Határozat: Lehet: parlamenti, kormányzati, miniszteri, önkormányzati, hivatali

Nem kötelező, lehet fellebbezni

Ajánlások: Mindenki hozhat

Szakmai „irányelvek”

 

B, Szervezeten Belüli:

Utasítások:

 • Főigazgatói utasítás (FIGU)

 • Kötelező

Rendelkezések:

 • „információk”

 

Minden szervezetnek rendelkeznie kell:

Alapító okirat:

 • Tulajdonos hozza

Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Munkaköri leírás

 • Mi a feladata az illetőnek

 • Milyen felelősség terheli

 • Mi a hatásköre

 • Kivel áll munkakapcsolatban

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.