Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kommunikáció jegyzet

2009.12.21

Kommunkáció

Bevezetés:

A másik ember észlelése, megértése, viselkedésének előrejelzése (előfeltétele, és nem maga az interakció) a társas interakciós folyamatok első lépése. Az emberek közötti interakció az üzenetek szabályozott cseréjéből (vagyis a kommunikációból áll).

Kommunikáció:

Definíció

Üzenetek szabályozott cseréje, egyik féltől a másikig.

 

Adó csatorna Vevő

 

 

 

Kód

 

A kommunikáció sajátosságait az egyes elemek sajátosságai szabják meg. A csatorna meghatározza az információ mennyiségét, és a kommunikáció minőségét. Az adó és a vevő viszonya határozza meg a csatorna és a kód milyenségét.

A kommunikáció összetevói:

1O% verbális (tárgyszintű)

 • Célirányos, általában tárgyszintű közlést tartalmaz. Kizárólag szóbeli, információk átadására használjuk.

 • Kell hozzá:

 • adó – intelligenciája meghatározza az üzenet minőségét, befolyásolja a választott kommunikációs stratégiát

 • vevő

 • kód

 • közös szociális tudás – az üzenetnek egy adott, jól meghatározott távú környezetben van értelme. Pl.: 2 védőnő, 2 kisiskolás, 2 boltos mondataik a kívülállók számára nem mindig követhetőek

 • Kétirányú, dinamikus folyamat:

 • üzenet küldése üzenet fogadása

 • partner figyelemmel követése partner figyelése

 • Emberi kommunikáció:

 • Alapja, az emberi nyelv, mely képes:

 • közvetlenül jelen nem lévő dolgokra utalni

 • új jelentések alkotására

 • véges számú szavakból, szimbólumokból végtelen számú üzenetet létrehozni

 • szavink és gondolataink felhalmozására, közzétételére, és továbbadására

 • AZ EMBERI NYELV AZ EGYETLEN, MELY EZEKET AZ ALAPTULAJDONSÁGOKAT EGYSZERRE VISELI!

 • Az emberi nyelv kapocs a külső és a belső világ között. Rendszeresen használjuk a gondolkodásban és a világ megjelenítésében.

 • Nyelvi relativitás – elmélet:

 1. A belső beszéd és a külső beszéd függ egymástól, a kulturális különbségek meghatározzák a nyelvhasználatot.

  A kultúra meghatározza a megismerési folyamatokat és a gondolkodást a használt nyelven keresztül. (Angol – Török)

 2. Egy adott kultúrán belül különböző csoportok nyelvhasználata. (Munkás – Nemes)

 • A munkásosztály kevés szóval, konkrét korlátozott kóddal kommunikál (hátrány az iskolában, a középosztálybeli tanárral szemben, bezárja a gyereket).

 • A középosztály elaborált, nagy aktív szókinccsel és kidolgozott, absztrakt nyelvvel bír.

 • A szókincsbeli eltérések befolyásolják, hogy milyen finoman tudjuk osztályozni, kategorizálni a környező világ jelenségeit. Pl.: eszkimók – hó, japánok – személyes névmások

 • Példák a más nyelv – más kultúra – más gondolkodás kapcsolategységre:

 • Orwell: 1984 című könyvében leír egy új nyelvet, ez az újbeszél. Az utópisztikus történet szerint a totalitárius társadalom uralkodó rétege kifejezetten azzal a céllal fjleszti ki ezt a nyelvet, hogy manipulálja az emberek gondolatait, valamint azt a képességüket, hogy az őket körülvevő valóságot megértsék és leírják. A rendszer számára veszélyes szavakat kiküszöbölik az újbeszél nyelvből, és ezzel megnehezítik, hogy az emberek ilyesmikre gondoljanak:

 • demokrácia

 • szabadság ha nincs a szó, akkor nem, vagy csak ne-

 • emberi jogok hezen tudsz rá gondolni

 • Japánban nem illik negatív érzéseket kifejezni, sem verbálisan, sem gesztusokban, sem mimikában. Egy kísérletben japán és ausztrál emberek arckifejezéseit kellett felismerni. A japánoknál a negatív érzelmek, arckifejezések felismerése gátolt.

 • Társadalmi csoportok nyelve:

 • Az interakcióba kerülő emberek sajátos nyelvi kódokat fejlesztenek ki.

 • Oka: az egymáshoz egyre közelebb kerülő emberek egyre jobban kezdenek a közös tudásra építeni, és egy bizonyos gazdaságosság valósul meg a kommunikációban. Minél közelebb kapcsolat van az adó és a vevő között, annál specifikusabb a nyelvhasználat.

 • Egy csoportban csaknem szükségszerűen mindig kialakul egy csoportszleng. Alapja a közös ismeretek kihasználása. Oka: a kommunikáció gazdaságossága, a csoport szociális identitásának megteremtése vagy erősítése (aki használja belül van, aki nem kívül reked).

 • Állati kommunikáció:

 • testtartás

 • tánc

 • szag

 • hang

 • szín

 • feromon

 • elektromos jel

90% non verbális (viszonyszintű)

 • Az emberi kapcsolatokban forgalmazott nem verbális kódok összessége.

 • Véletlenszerű, kifejező kommunikáció. A kapcsolat által hordozott érzelmek, minősítések kifejezésére alkalmas.

 • Ide tartoznak:

 • Zárt nyelvek – pl. legyezőnyelv. Nem tökéletes, nem verbális jelek.

 • Kultúrális szignálok – Jelekből áll. Megtanuljuk, hogy az egyes dolgoknak mi a jelentése. Pl.: himnusz, zászló, címer, népviselet

 • Ol – faktorikus jelek– a legősibb, a legöregebb nem verbális kommmunikáció. Pl.: szaglás, ízlelés, hőérzékelés, tapintás, kémiai ingerek

 • Részei:

 1. Metanyelv (5 %) - azok a szavak, amelyek mögé nézünk

 • Nehezen talált ide? - Hogy tudott ennyit késni?

 • Remélem szereti a kína konyhát. - Eszi, nem eszi, kínait fog kapni.

 • Ennek a szállodának pont olyan a színvonala, mint 10 évvel ezelőtt. - A szálloda színvonala 10 év alatt semmit nem javult.

 1. Paralingvisztikai üzenetek (45 %)

  Amit mondunk – szóbeli üzenet

  Ahogyan mondjuk – paralingvisztikai üzenet

 • Paralingvisztikai jelzések (szorosan kapcsolódnak a kimondott szavakhoz):

 • beszéd sebessége

 • hangmagasság

 • ritmus

 • hangerő

 • beszédtempó

 • Vokális jelzések (tartós személyiségvonásainkra utalnak, nem állnak kapcsolatban a szóbeli üzenettel):

 • akcentus

 • személyes hangtónus

 • személyes hangerő

 • személyes hangminőség

 • Hangadások, melyek önmagukban is képesek üzenetet kommunikálni:

 • sírás

 • ásítás

 • nevetés

 • fütty

 • csend

 1. Non verbális jelek (50 %)

 • szemkontaktus

 • Nagy jelentősége van a kommunikációban. A szemünk adja le a legtöbb jelet. Minden kultúrában jelen van a szemkontaktus tartásának jelentősége, csak más mennyiségben és minőségben. Az adott kultúra szocializálja, hogy mikor és hová nézel. Bizonyos kultúrákban nem tudnak úgy beszélni, ha nem néznek a másikra. Nehezítiheti a szemkontaktust a napszemüveg, a szem hibája, vagy ha direkt nem néznek a szemünkbe (gyerek, ha hazudik).

 • mimika

 • Az érzelmek kommunikálásában van szerepe.

 • gesztusok

 • A kézhez kötődik, nagyon erős kulturális meghatározottsága van, és erősen kötődik a jelhez. Egy adott jelzés nem mindenhol fejezi ki ugyanazt, de vannak egyetemesek is.

 • testtartás

 • Perifériás jelzések, melyeket kézzel és lábbal teszünk. Nehez szabályozható akarattal.

 • távolságszabályozás

 • Körkörös rendszerű zónák:

 • intim (0 – 10 cm) – család, férj, gyerek

 • személyes (10 – 30 cm) – barátok, család, partyn ismerősökkel

 • társalgási (30 – 50 cm) – egy partyn, akiket nem ismerek

 • köz (100 cm – több méterig) – előadás tartásakor

 • A nem verbális jelzések funkciói:

 • társas helyzet kezelése (érdeklődés növekvése vagy csökkenése, interakció elkezdése, befejezése, fenntartása)

 • énmegjelenítés (az én bemutatása az interakciós partnereknek vagy pozitív énkép fenntartása a régi partnerekben)

 • érzelmi állapotok közlése (szoromgás, boldogság, félelem, undor)

 • attitűdök kommunikációja (a politikai vezetőkről, a gyermeknevelésről, partnerünk vacsorázási módjáról, az étel körül repkedő legyektől)

 • csatorna – ellenőrzés (szó átadása egy csoportbeszélgetésben)

 • A verbális kommunikációt a non verbális:

 • szinesíti

 • kíséri

 • megerősíti

 • alátámasztja

 • megváltoztatja

 • helyettesíti

 • A verbális és a nem verbális kommunikáció összehasonlítása, a non verbális fecsegés:

 • A nem verbális üzenetek nem egyszerűen a verbális üzenetek alternatívái!! A nem verbális üzeneteknek a nyelvtől jelentősen eltérő tulajdonságaik vannak:

 • gyorsabban küldjük és fogadjuk a nem verbális jelzéseket (főleg a nők)

 • kevesebb tudatos kontroll irányul rájuk

 • kevésbé követjük őket figyelemmel

 • a nem verbális jelzések hatásosabban kommunikálnak érzelmeket és attitűdöket, mint a beszélt nyelv

 • Ennek következtében a nem verbális jelzések gyakran kiadják a beszélőt, feltárva olyan érzéseit, érzelmeit, attitűdjeit, amelyeket nem is akart a partnere felé kommunikálni. Ez a neon verbális fecsegés!!

 • A zónatávolságot befolyásoló tényezők:

 • Nemzetek közti zónatávok:

 • Pl.: Tanácskozás az USA – ban, résztvevői amerikaiak és japánok.

 • Amerikai beszélget amerikaival. Egymástól 45 – 120 cm – re állnak, egy helyben vannak.

 • Amerikai beszélget japánnal. Az amerikai mindig hátrafelé húzódik, a japán meg közelebb lépked, és végül „körbetáncolják” a tanácstermet.

 • Mindaketten azon igyekeznek, hogy kultúrájuknak megfelelő távolságba kerüljenek egymástól. Az amerikai zónatávolsága 45 – 120 cm, a japáné 25 cm. A különböző kultúrák zónatávolsága nem ismert, ennek következtében egymást bizalmaskodónak, tolakodónak vagy elutasítónak, kimértnek ítélték.

 • Vidéki – városi zónatávok:

 • Az egyén által igényelt tér nagysága függ annak a területnek a népsűrűségétől, ahol felnövekedett. Az emberek oly mértékben fogadnak be, vagy utasítanak el, amennyire tiszteletben tartjuk a személyes terüket. Ez legjobban a kézfogásnál figyelhető meg.

 • Nagyvárosiak: 45 cm -es a légbuborékjuk, így könyök – csukló a kézfogásuk.

 • Vidéki városiak: 100 cm a légbuborékjuk, így váll – csukló a kézfogásuk.

 • Távoli, gyéren lakott területen élőknél: 600 cm a légbuborékjuk, így kézfogás helyett szívesebben intenek egymásnak.

 • Zsúfoltság:

 • Lift, mozi, zsúfolt busz: elkerülhetetlen befurakodást jelent a másik intim zónájába.

 • Intimitás – egyensúly elmélet: ha az intimitás az egyik modalitásban megnő, pl a személyek túlságosan közel kerülnek egymáshoz, akkor az emberek ezt az intimitásnak egy másik modalitásában való csökkentésével kompenzálják, pl csökkentik a szemkontaktust. Ez viszont a beszélgetést teszi lehetetlenné, ugyanis nem vagyunk képesek a partnerünkre nézni, figyelemmel kísérni őt, de amint az emberek kilépnek a liftből azonnal felveszik a beszélgetés fonalát.

 • Írtalan szabályok sora létezik ilyen helyzetekre, amit a nyugati kúltúrákban be is tartanak:

 • pléhpofa

 • beszélgetni tilos

 • üres tekintet

 • mozgolódni tilos

 • egymásra nézni tilos

 • újságot vagy könyvet kell olvasni

Segítő beszélgetés:

Carl Rogers amerikai pszichológus nevéhet fűződik. Az emberre, az emberi individumra koncentrál terápiájában, a beszélgető felek egyenrangúak (nincs páciens és terapeuta). Ma pszichológusok, orvosok, védőnők és laikusok is használják. Nagy szerepe van a non verbális dolgoknak. A segítő beszélgetés központjában a segítséget kérő áll, és nem a betegség, vagy a segítő. A segítséget kérő beszél, ehhez a segítő keretet ad, néha rákérdez, h jól értettem – e, ekkor a segítséget kérő pontosít vagy rábólint. Nincs megszabott irány, csak kötetlen beszélgetés. Azáltal, hogy meghallgatom, és néha visszatükrözöm neki, amit mondott, egyre közelebb viszem a megoldáshoz, amit ő talál ki.

4 alapelve:

 • non – direktivitás

 • a terapeuta nem irányít

 • bátorítás

 • pozitív odafordulás

 • nem ítéli meg a terapeuta a segítséget kérőt

 • kongruencia (hitelesség)

 • hiteles viselkedés

 • verbális és nem verbális jelzések hitelesen összecsengő volta

 • empátia (beleérző képesség)

 • készség, de fejleszthető

 • ez a legpontosabb alapelv

 • feltétel nélküli elfogadás

 • csak akkor tudok a másikban változást elérni, ha elfogadom, ahogy van

 • nem értékelem le, nem kritizálom, fő a jó fajta csend

 • nem türelmetlen

 • nem beszéli túl a segítséget kérőt

 • nem ajánl megoldást a terapeuta

 • nem gúnyolódik a terapeuta a segítséget kérőn

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Kecskemét

(Kovács Ádám, 2012.05.02 12:04)

Az alábbi menüpontokban volna hely a hozzákapcsolódó Jogi szabályozások nak is.Ami 1993.Szociális és ESZCSM. rendeletei és azok módosításai. AHsznos lehet az olvasóknak.Egyébként egy jól áttekinthető oldal.Gartulálok.ÜDv.ÁDám.